ÁSZF

Szentes Városi Üdülőtábor Szigliget

Általános Üdülési Szerződéses Feltételek

 1. Általános rendelkezések

1.1 Jelen Általános Szerző­dési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor a Szentes Városi Üdülőtábor – (8264, Szigliget, Külsőhegyi út 66.) –  az üdülőt működtető intézmény a Szentesi Családsegítő Központ – a  továbbiakban: Szolgáltató  – (székhely: 6600 Szentes, Ady Endre u. 10.)  – elszállásolási szerződést (szolgáltatás megrendelő, visszaigazolás) köt Vendégeivel. (A továbbiakban: Szerződés)

1.2.Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek. Amennyiben külön, speciális megállapodások megkötésére kerül sor utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel, úgy ezen megállapodásokban kifejezetten utalni kell az ÁSZF szabályainak mellőzésére. Ennek hiányában az ÁSZF-nek az egyedi megállapodással nem ellentétes rendelkezései alkalmazandók.

 1. Szerződő felek

2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – amennyiben a szerződéskötésre vonatkozó feltételek teljesülnek, azaz rendelésre és visszaigazolásra kerül sor -, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Vendég honlapon keresztül elküldött írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét írásbeli megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek, kivételt képeznek az utcáról betérő (walk in) szállóvendégek.

3.4.  A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

3.7. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. Az üdülőtáborban bejelentés nélkül senki sem lakhat.

3.8.A Szerződés módosításához főként csoportok esetében (15 fő felett) és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

 1. Az elszállásolás kezdete és vége (check-in és check-out)

4.1. A Vendégnek joga van az általa bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 15.00 órától elfoglalni.

4.2. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 20.00 óráig, joga van arra, hogy mindenféle jogkövetkezmény nélkül elálljon a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.

4.3. Amennyiben a Vendég előleget fizetett, a szoba (a szobák) legkésőbb másnap 09.00 óráig lefoglalva marad (maradnak).

4.4. A Vendégnek a szobát az elutazási nap 09.00 óráig el kell hagynia.

4.5. Az üdülő foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosíthatja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatásunkat a Vendég igénybe kívánja venni, ezt, az érkezését megelőző napon jeleznie kell a Szolgáltató recepciója számára.

 1. Az elszállásolás meghosszabbítása

5.1. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

5.2. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 09.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

 1. Árak

6.1. Az üdülő mindenkori listaárai az üdülő recepcióján és az üdülő  honlapján kihelyezésre kerülnek.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a szálloda honlapján (www.szigligeti.udulo.szentes.hu) találhatók.

6.3. A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a szálloda recepcióján.

6.4. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit – az árlistában megjelölt áron felül – a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre

 1. Ajánlatok, kedvezmények

7.1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények az üdülő weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.

7.2. Az egyes, meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

7.3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

 1. Gyermekkedvezmények

8.1. Gyermekek részére 18 éves korig az árjegyzékben közzétett kedvezményt biztosítunk.

8.2. Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség.

8.3. Pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges és azt a szobafoglalással azonos módon kell megrendelni.

 1. Lemondási feltételek

9.1. Amennyiben az üdülő ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

 1. Mindennemű lemondást írásban kell eljuttatni a szolgáltató címére.
 2. Szóbeli lemondást csak szándéknak tekintjük, megrendelését az írásos lemondás napján töröljük.
 3. A kötbér mértékének megállapításához az írásos lemondás átvételének napját vesszük figyelembe.
 4. A visszaigazolást követően, a 10 fő alatti lemondást kötbérmentesen elfogadjuk az igénybevételt megelőző 30. napig. Ha a lemondott szolgáltatás 10, vagy ennél több főt érint, abban az esetben a lemondott szolgáltatások értékének 20%-át kell megfizetni az igénybevételt megelőző 30. napig.
 5. Ha a megrendelő az igénybevételt megelőző 30 – 20. napon belül mondja le a megrendelését, abban az esetben a kötbér mértéke a lemondott szolgáltatás értékének 30 %-a.
 6. Ha a megrendelő az igénybevételt megelőző 19 – 08. napon belül mondja le a megrendelését, abban az esetben a kötbér mértéke a lemondott szolgáltatás értékének 50 %-a.
 7. A 7. napon belüli lemondás esetén a kötbér mértéke a lemondott szolgáltatás értékének 100%-a.
 8. Helyszíni módosítás esetén alkalmanként, de függetlenül a módosított tételek számától, adminisztrációs díjat számol fel a szolgáltató, abban az esetben, ha a módosítást követően a számla végösszege 10%-on belül tér el negatív irányban az eredeti végösszegtől. Ennél nagyobb negatív irányú eltérés esetén a Szolgáltató a módosítást követően is az eredeti visszaigazoláson szereplő szolgáltatási díjra tart igényt.

9.2. Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére a foglalás szerinti érkezési napot követő nap 09:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

 1. Fizetés módja, garancia

10.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Magyarország törvényes fizetőeszközében), a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, SZÉP kártyával, előre utalással.

10.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig az üdülő bankszámláján – mindenféle levonás nélkül – jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

10.3. Az egyéni szobafoglalás garantálása bankkártya adatok megadásával vagy előlegfizetéssel lehetséges. A Szolgáltatónak joga van a megadott kártyaadatokat ellenőrizni, a bankkártyán a szolgáltatás vagy az előleg összegét zárolni/levonni. Egyéb fizetési módok a helyszínen: Széchenyi Pihenőkártya, szálloda által és / vagy szerződött partnere által kiállított voucherek, készpénz.

 1. 11. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1.    A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

–        a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a  létesítményt;

–        a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 09.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;

– a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, a Szolgáltató alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;

– a Vendég fertőző betegségben szenved;

– a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a Szolgáltató visszaigazolásában meghatározott időpontig;

11.2.    Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés automatikusan megszűnik, melyről a felek egymást írásban értesítik.

 1. Elhelyezési garancia

12.1. Amennyiben a Szolgáltató által üzemeltetett üdülő a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

12.2.    A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy – ennek hiányában – magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

12.3.    Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet. Amennyiben a Vendég a helyettesítő szálláslehetőséget annak ellenére nem fogadta el, hogy az megfelel a 12.2 pont szerinti követelményeknek, úgy a már megfizetett szállásdíj visszafizetésén kívül egyéb igénnyel a Szolgáltatóval szemben nem élhet.

 1. A Vendég jogai

13.1.    A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével (visszaigazolás) a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az üdülő szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.

13.2.    A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A panaszt a Szolgáltató recepcióján lehet benyújtani, vagy jegyzőkönyvbe foglalni. A Szolgáltató kötelezettséget  vállal az ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére.

 1. A Vendég kötelességei

14.1.    A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szállás-szolgáltatási szerződés befejeződésekor esedékes.

14.2.    A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

14.3.    A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a Szolgáltató fedetlen és nem őrzött parkolóiban.

14.4. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége maximum 20 km/óra.

14.5. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

14.6.    A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1-től az üdülő és az ifjúsági tábor nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a szállodához tartozó teljes nyílt területen (beleértve a kerthelyiséget, a sportudvart, parkolót, stb. is) tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken Szolgáltató elhelyezte. Az üdülő alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint az üdülő területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve az üdülő területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy az üdülő területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt az üdülő üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.
A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 10.000,- Ft külön takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben. A Tűzvédelmi utasítás megszegéséből adódó károkat, annak kapcsán felmerülő költségeket a Vendég köteles megtéríteni.

14.7. Tűz esetén a recepciót, üzemen kívül az ügyeletes telefonszámát (recepció mellett kifüggesztve) kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve az üdülő közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni.

14.8. A szobákat és az üdülő közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

14.9. A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz, rendkívüli hang-, fény-, vagy szaghatás előidézésére alkalmas tevékenységhez és minden egyéb engedélyköteles tevékenységhez az üdülő előzetes írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

14.10. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a szálláshelyen.

14.11. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

14.12. A Vendégek kifejezetten tudomásul veszik, hogy üdülő közös használatú területein (kivéve mellékhelyiségek) a Szolgáltató vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltethet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kerülnek törlésre.

14.13. A Vendég (ideértve az üdülőben tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles az üdülő épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.

14.14. Elutazáskor a Vendég köteles a szobakulcsot és a kedvezménykártyákat, a klíma használatára átvett vezérlő egységet a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs és/vagy a kedvezménykártya elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs és/vagy a kedvezménykártya után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. A kulcsot a Vendég az elutazásának napján 9 óráig használhatja fel a szobájába való bejutásra.

 1. Állatok behozatala

15.1. Háziállatot az üdülőtáborba bevinni nem lehet (ideértve az emlősöket, madarakat, hüllőket, bogarakat is).

 1. A Szolgáltató jogai

16.1. Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerinti zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket az üdülőbe magával vitt.

16.2.    A 16.1 pont szerinti zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályát kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják az üdülőt.

16.3.    Az üdülő területén minden nap 06:00 – 21:00 óráig felügyeletet biztosító recepciós/gondnoki szolgálat jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására. A meghatározott időintervallumon kívül az üdülő recepciós/gondnoki szolgálata a biztonsági kamera felvételeit ellenőrzés céljából megtekintheti.

16.4.    Szükség esetén a recepciós/gondnoki szolgálat jogosult az üdülő területén zajló forgalom irányítására.

 1. A Szolgáltató kötelezettségei

17.1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

17.2.    A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

17.3.    Az üdülőn, valamint a táboron belüli területen, a kerthelyiségben a Vendégeink nyugalma érdekében 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, a tetőtéri folyosón, lépcsőházban a hangos közlekedést, valamint a klubszobában, közösségi faházban lévő hangos zenélést, melynek betartásáért a Vendég, gyermekcsoportnál a kísérő pedagógus felel.

 1. A Vendég betegsége, halála

18.1     Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

18.2.    A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 1. Az adatkezelés biztonsága

19.1.    A honlapunkon lévő hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező. A hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. A Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri, azt harmadik félnek nem adja át.

19.2.    A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

19.3.    A Szolgáltató honlapjának adatait külső szolgáltató szerverén tároljuk. A szerver üzemeltetője az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

19.4.    A Szolgáltató a szerver üzemeltetőivel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról.

19.5.    A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.

19.6.    A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat, csak az érintett előzetes és kifejezett kérése alapján ad ki.

19.7.    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

 1. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

20.1.     A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

20.2.    A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy amelyeket   Vendég maga okozott.

20.3.    A Szolgáltató megfelelő tábla kihelyezésével kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

20.4.    Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

20.5.    Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

20.6.    A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell az üdülőben, és minden szükséges adatot az üdülő rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

20.7.    A kártérítés mértéke a 6:369. § alapján legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.

 1. Titoktartás

21.1.    A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

 1. Vis major

22.1.    Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. Amennyiben ilyen körülmény bekövetkezik, erről az érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni.

 1. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

23.1.    A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló üdülő található.

23.2.    Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban a Szentesi Járásbíróság – törvényszéki hatáskör esetén a Szegedi Törvényszék – a kizárólag illetékes.

23.3.    A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.  rendelkezései az irányadóak.

 1. A honlapunk látogatóinak adatai

24.1.    A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során, szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

24.2.    A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

24.3.    A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 1. Hírlevél

25.1.    A Szolgáltató az általa üzemeltett honlap hírleveleire feliratkozó személyeknek havonta akár több alkalommal is híreket, információkat és ajánlatokat tartalmazó online Hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket (a továbbiakban: Hírlevél) kézbesít.

 1. Adatvédelmi nyilatkozat

26.1.    A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése (megrendelés és a visszaigazolás elfogadása) esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató az üdülő honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et az üdülő recepcióján is elhelyezi.